BOKNINGSVILLKOR

Vi vill gärna informera dig om vilka regler som gäller när du bokar och/eller bor hos oss på Utö Värdshus hotell & konferens. 

 

ALLMÄNT

Om inte någon speciell överenskommelse har träffats, gäller följande regler; också internationellt vedertagna.
För gruppbokningar över 10 personer gäller särskilda regler. 

BESTÄLLNING OCH BEKRÄFTELSE

En beställning är bindande i och med att den bekräftats. Detta kan ske muntligen, eller skriftligen, t.ex. via e-post. Du och Utö Värdshus har därmed träffat ett avtal. Viss möjlighet till avbeställning finns dock; se ”Avbeställning och utebliven ankomst”.

För att boka ett rum på Utö Värdshus måste du vara 18 år. Du som bokar rummet för en underårig är ansvarig oavsett om du bor eller inte bor med den underårige i rummet. 

ANKOMST OCH AVRESA

Hotellrummet står till ditt förfogande från kl.15:00 ankomstdagen. Avresedagen måste du lämna rummet senast kl.11:00 (Hotell) kl.13:00 (Vandrarhem). 

Sen ankomst
Rummet är reserverat för ankomst senast kl.18:00. Kommer du senare, måste du kontakta receptionen för att säkerställa din bokning. 

AVBESTÄLLNING OCH UTEBLIVEN ANKOMST 

Följande regler gäller:
Avbeställning skall ske senast kl.18:00 dagen före ankomstdagen. För garanterade/förbetalda bokningar. Om du uteblir utan att avbeställa eller avbeställer senare än kl. 18:00 dagen före ankomstdagen eller senare så måste du betala för ett dygn. Om vi har haft särskilda kostnader med anledning av din beställning måste du ersätta dessa. 

AVRESA FÖRE DEN AVTALADE TIDENS UTGÅNG (TIDIG AVRESA) 

Har du beställt för en bestämd tidsperiod men avreser tidigare kan det medföra prisjusteringar. Ta kontakt med receptionen och meddela avresa senast kl.18:00 dagen före avfärd. Avresedagen måste du, enligt ovan, lämna rummet senast kl.11:00 för att inte debiteras extra. I övrigt gäller samma regler som för avbeställning, se ovan. 

VISTELSE PÅ OBESTÄMD TID

Bor du hos oss på obestämd tid (max 14 dagar) och förlänger din vistelse med ett dygn i taget bör du meddela avresan senast kl.11:00 avresedagen. I annat fall kan du få betala för ett extra dygn. Avresedagen måste du också, enligt ovan, lämna rummet senast kl.11:00. Om vi inte längre kan låta dig disponera rummet har du rätt att få veta detta senast kl. 18:00 dagen före avresan. 

VÅRA SKYLDIGHETER

Om vi inte kan ge dig rum enligt överenskommelse har du rätt att utan merkostnad få ett likvärdigt eller bättre rum inom hotellet eller på hotell med likvärdig standard. 

DINA ÖNSKEMÅL

Precisera eventuella önskemål när du beställer, så är du säker på att vi är rätt rustade och kan förbereda din ankomst på bästa sätt. Kan vi inte tillgodose era önskemål tar vi kontakt med er. Alla våra rum är rökfria. Vid överträdelse av rökförbud debiterar vi kostnader för tvätt av textilier m.m. Önskar du ta med ett husdjur, så meddela detta när du beställer rummet. Av säkerhetsskäl får du ej låta fler personer övernatta i hotellrummet/hotellstugan än du uppgav vid bokningen. Tillkommande gäster måste anmälas i receptionen. Har du särskilda behov vad gäller kost (glutenfritt, laktosfritt m.m.) bör du meddela dessa vid bokningstillfället. 

KONTOKORT, CHECKAR OCH KUPONGER 

Vi tar emot de vanligast förekommande kontokorten. Vi är dock inte skyldiga att acceptera kontokort, checkar, kuponger eller utländsk valuta om vi inte har erbjudit oss att göra det. 

FÖRVARING AV VÄRDESAKER OCH BAGAGE

Vi kan förvara ditt bagage i låst bagagerum. Är din egendom av ovanligt högt värde, är du skyldig att upplysa oss om detta när du lämnar in bagaget eller annan egendom för förvaring. Vi har ingen skyldighet att förvara egendom som är av högt värde. Vi har inget strikt ansvar för den egendom som du förvarar på hotellrummet. Skulle det emellertid visa sig att vi eller vår personal har handlat vårdslöst eller oaktsamt eller på annat sätt har skuld i att egendom förkommit, ansvarar vi för den förkomna/stulna egendomen. 

VISITA’S ANSVARSNÄMND – EN EXTRA TRYGGHET 

För alla hotell gäller att skada som uppstått genom försummelse från hotellets sida skall ersättas. Men du är också som kund ansvarig för skada som du själv eller dina gäster vållar inom hotellet. När det gäller hanteringen av tvist mellan hotell och kund, finns en viktig skillnad mellan hotell som är medlemmar i Visita, Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, och andra hotell. Inom Visita finns nämligen en Ansvarsnämnd, vars beslut SHR:s medlemsföretag förbundit sig att efterfölja. Ansvarsnämndens sammansättning garanterar en kvalificerad och objektiv prövning av tvisten. Visita:s ansvarsnämnd innebär därför en extra trygghet för dig som väljer att bo på ett hotell som är medlem i Visita. Kontaktinformation till Ansvarsnämnden hittar du på Visita:s hemsida, www.visita.se

Till sist Vi som tillhör Visita gör allt vi kan för att göra din vistelse så angenäm som möjligt. Vi arbetar för god branschetik och god affärssed. Inget företag blir medlem i Visita utan att granskas och ställa upp i det arbetet. Det som är bra kan säkert bli ännu bättre. Har du synpunkter eller råd, framför dem gärna direkt till oss.