HÅLLBARHET I PRAKTIKEN 

Vår kärlek till att bevara och utveckla Utö och den kringliggande skärgården på ett hållbart sätt ligger till grund för allt vi gör. Den här platsens betydelse för kommande generationer är viktigare än något annat för oss. 

För oss har hållbarhet alltid legat i fokus, det är inget nytt. Om man bedriver sin verksamhet mitt i ett naturreservat så ställer det höga krav på allt som ska göras. 

Vår vision är att vi ska vara den plats som vårdar och utvecklar vår unika Skärgård så att den finns kvar att uppleva för kommande generationer att fascineras och njuta av. Hos oss ska du inte behöva göra hållbara val, vi ska redan ha gjort dem åt dig.

INITIATIV UTÖ

Utö Värdshus tror på Hållbarhet i praktiken och har därför inlett ett nära samarbete med stiftelsen Initiativ Utö. Initiativ Utö arbetar aktivt med att rena Östersjön genom att anlägga våtmarker på Utö och Ålö. Visionen är att vända negativ miljöpåverkan genom att återställa marina miljöer och skapa cirkulära system för att förbättra förutsättningar för djur och människor.

Utö Värdshus engagerar sig genom att bland annat:

> Bistå med personal som aktivt deltar i utvecklingsarbeten i samtliga våtmarker.

> Att ge är roligare än att få. Istället för Julklapp har vi valt att ge arbetstimmar till Initiativ Utö. På så sätt hjälper vi vårt hav att må bättre.

> Köket är med och påverkar de grödor som planteras i våtmarkens odling och delar av skörden hamnar sedan på tallriken hos gästerna på Värdshuset.

> Vi bistår med maskiner för att underlätta arbetet. Vi gräver där vi står.

LÄS MER OM VÅTMARKERNA & INITIATIV UTÖ →

Vi har inget exklusivt spa eller äventyrsbad utan hos oss finns rogivande natur och friska dopp i svalkande hav. 

Vi vill att skärgården ska upplevas som den unika plats den är.

Mat

Det finns en rad fördelar med att bedriva hotellverksamhet på en ö. Det som är självklart när man har fast vägförbindelse skapar här utmaningar som leder till ett innovativt tankesätt. Varje beställning måste noga tänkas igenom på grund av transporten. Vi ställer höga krav på våra leverantörer och har ett nära samarbete med Menigo som arbetar för att vara helt klimatneutrala 2030. 

> Vi arbetar mycket med lokala råvaror och som exempel handplockas råvaror till julbordet i närområdet under våren. 

> Under tomatsäsong köper vi in större mängder tomater för att med olika tekniker bearbeta dessa så att vi kan använda dem även när tomaten inte är i säsong.

> Vi använder oss av en rad olika tekniker, både nya och traditionella för att få ut så mycket som möjligt ur råvarorna. 

> Vi är med och planerar, skördar och använder grönsaker från odlingen i Våtmarken till våra menyer. Visst smakar salladen lite godare när man vet att den vuxit ett stenkast bort och samtidigt bidragit till en renare Östersjö.

restaurering

Hos oss har produkter en lång livscykel. En verksamhet som funnits i över hundra år tror på att reducera nytillverkning och istället återanvända, bevara och vårda det som redan finns.

Vi arbetar aktivt med att ta tillvara på textilier, porslin och möbler. Vi väljer att renovera i stället för att kassera. När det inte längre går att renovera till den standard vi efterfrågar skänks möblemang och annat ting bort eller används i personalboenden och övrig verksamhet. 

Glasflaskor får nytt liv

Allt glas (utom returflaskor) som kommer med transport till oss stannar kvar på ön och får där evigt liv. Visst låter det vackert?

Det är resultatet av att det inte är ekonomiskt och miljömässigt försvarbart att transportera tillbaka glasflaskor till fastlandet när den sista oliven plockats ur burken eller den sista droppen vin har lämnat flaskan. Glaset hamnar istället i vår glaskross och används sedan som byggmaterial i husgrunder eller som utfyllnad av vägar på militärens skjutbanor. 

Vatten

På en ö fungerar vatten och avloppssystem annorlunda. I våra verksamheter serverar vi kranvatten från Utös egna vattenverk.

Vattenverket avsaltar Östersjövatten och producerar vatten till hela Gruvbyn. Det betyder att vi också minskar mängden flaskvatten som vi serverar.