EN GÅNG FÖR LÄNGE SEDAN

Utö är en skärgårdsö med en säregen historia. Ön fick bofast befolkning så tidigt som i mitten på 500-talet. Till skillnad från andra öar i skärgården var det varken fiske eller jordbruk som blev Utös huvudnäring. Här var det järnmalm som skapade den stora inkomstkällan.

Redan på 1100-talet började järnmalm utvinnas ur gruvorna som kom att bli bland de viktigaste gruvorna i Sverige och intensiv gruvdrift pågick i cirka 700 år. De kvarvarande och idag vattenfyllda gruvhålen vittnar om gamla tider och finns att beskåda strax bakom Utö Värdshus. Gruvdriften gjorde att ny arbetskraft ständigt behövdes till ön. Kanske bidrog det till att forma den öppna och välkomnande atmosfär som i dag råder på Utö.

Efter att ryssar i början på 1700-talet skövlade och härjade ön byttes så småningom järnmalmen som fraktades på båtar ut mot annan last. På 1800-talet anlände de första badgästerna. Under denna epok besöktes ön flitigt av konstnärer, skalder, författare, skådespelare och societet.

 

 

HISTORIEN OM UTÖ VÄRDSHUS

Utö Värdshus historia börjar i slutet av 1800-talet då hela Utö såldes till en välbärgad grosshandlare – Grosshandlare Lewin. Han förvandlade raskt den norra delen av Utö från ett trist före detta gruvsamhälle till fashionabel badort med kurhotell, soiréer och societetsdanser. Hit reste dåtidens kändisar och societet och bland sommargäster och värdshusbesökare fanns celebriteter som Georg och Hanna Pauli, Anders Zorn, Greta Garbo, August Strindberg och Kar de Mumma. Även Evert Taube har gästat och inte minst besjungit vår ö.

Utö Värdshus har sedan dess utvecklats till en stor året-runt-öppen verksamhet för hotell, restaurang och konferens och med en hel mängd aktiviteter och arrangemang.

EN VALS PÅ MYSINGEN

Vinden från havet har friskat
och Mysingen möter med sjögång,
håller sig brisen så här,
sträcker vi till Mysingsholm!
Hör du hur bogsvallet brusar
och kölvattnet porlar och skummar?
Se, varje brytande våg
spolar vårt blänkande däck!
Solen, som skimrar ur diset kring Nåtarö, Ålö och Utö, målar i blått och i violett hela din kust, Södertörn.

Solen, som skimrar ur diset kring Nåtarö, Ålö och Utö,
målar i blått och i violett
hela din kust, Södertörn.
Båten den knarrar och kränger
och seglen står spända som sköldar!
Här ha vi Danziger Gatt!
hör hur det dånar från sjön!
Vi gå till Utö för natten,
vi gå till Utö för natten,
vi gå till Utö för natten,
vi gå till Utö för natt.

VÄRDSHUSET GENOM TIDERNA

﹥ 1901 Fröken Ada Carlsson

﹥ 1906 Källarmästare Ernst Pettersson ” Källarpelle”

﹥ 1919 Fröken Johansson

﹥ 1935 Herrar Claussen, Willner och Sandberg

﹥ 1945 Hertbert Lilliesköld

﹥ 1970 Carl Järnåsen

﹥ 1975 Platschef Per Hartman, Stiftelsen Stockholms Skärgård

﹥ 1980 Christer Kandal, Stiftelsen Stockholms Skärgård

﹥ 1986 Källarmästare Bengt Mårdstam, Källarmästarinna Anna Carin Amsby Mårdstam

﹥ 1997 Herrar Malm, Mattson, Guldstrand och Beck

﹥ 2013 Herrar Malm och Guldstrand